Dheanainn s'gradh ris an nigh'n dubh
'n deidh dhomb irigh as a 'mhadainn
Dheanainn s'gradh ris an nigh'n dubh

Dheanainn s'gradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhiodh a' sluagh nan cadal

Dheanainn s'gradh ris an am d'sgadh
'n am na si'il a bhith 'gham pasgadh

Di-luain an didh di-domhnaich
Dh'fhalbh sinn le senaid a arcaibh

Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
's I cur still a grunnd an aigeil

Riof 'gha ceangal 's riof 'gha fuasgladh
Muir ma guallain fuaim is fead oirr

Null ma chaolas na rimh
B'fheudar dhuinn am bm a leaiseadh

Null ma chaolas na fraing
Maide 'na limh 's gaoth 'gha greasad

Dh'fheumadh prsan thigh'n a b'th dhith
Ged a bhiodh e cr'n an cairteal

Ged a bhiodh e cr'n an irleach
Dh'fheumadh prsan dheth thigh'n dhachaidh

Dhanfainn s'gradh leis an gcailn dubh
Tar is dom ir ar maidlin
Dheanainn s'gradh leis an gcailn dubh

Dhanfainn s'gradh leis an mbroinneal
Nuair a bheadh an pobal ina gcodladh

Dhanfainn s'gradh in am disthe
Is in am na seolta a bheith bhfilleadh

D luain tar is d domhnaigh
D'infomar le sinad as inse orc

Bhi muir ghorm ag rith faoina coincn
Is ag baint steall as grinneall na farraigemire

Crsa cheangal is crsa scaoileadh
Muir faoina gulainn, fuiam agus fead uirthi

Sall faoi chaol na rimbe
Ba gh dinn an bumaille a fhast

Sall faoi chaol na fraince
Bhi s faoi stiir agus an ghaoth tiomint

Ni raibh tad ba gh a splaghsil
Ar mo mhaighdean as a teacht abhaille

Nior mbiste firn a theatcht n siopa di
Ri d mbeadh s corin an cheathr

Fi d mbeadh s corin an t-orlach
Nior mbiste frin di a theacht abhaille
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Dheanainn Sugradh Lyrics

Clannad – Dheanainn Sugradh Lyrics