Zmien li fih ilkoll mistiedna
Ninvestu ghal uliedna
M'ahniex daqstant 'il boghod
Jekk ninsew id-differenzi
jintemmu l-inзertezzi
Saqajna tkun fis-sod
Maghqudin mhux ghall-Partiti
Ilkoll id f'id ­ ghax iz-zmien fil-qrib
Pass ­ biex flimkien ­ nghixu lkoll
L-ahjar gejjien
Iva ghal shubija ma' l-Ewropa
L-ghazla taghna
Nghidu iva ­ biex uliedna
Fil-gejjieni jgawdu maghna
Iva ghalina. Ghal uliedna.
Ghal pajjizna
Nghidu iva...
Zgur fl-Ewropa bi shubija
Hemm post ghalik you ghalija
Kenn ghal kull cittadin
Din hi darna naturali
Ghal nies bhalek you bhali
F'idejna dad-destin...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Nghidu Iva Lyrics

Christina Aguilera – Nghidu Iva Lyrics