[Verse 1]
Where should I go daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay with you?
Who should I fuck daddi?
Is it you?
Is it you?
Is it you?
Where should I go daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay with you?

[Pre-Chorus]
Who should I fuck daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay to play?

Daddi? Daddi? Daddi?

[Chorus]
Don't hold my hand, don't hold my hand
Don't be my man, don't be my man
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand

[Verse 2]
What should I cook daddi?
What should I say?
What should I do?
Is it okay with you?
Who should I suck daddi?
Who should I play?
Where should I go?
Is it okay with you?

[Pre-Chorus]
Who should I fuck daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay to play?

Daddi? Daddi? Daddi?

[Chorus]
Don't hold my hand, don't hold my hand
Don't be my man, don't be my man
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand

[Verse 3]
Smoking makes me taste like metal
Smoking makes me taste like metal
To keep you away
Smoking makes me taste like metal (to keep you away, to keep you away)
Smoking makes me taste like metal
To keep you away
Smoking makes me taste like metal (to keep you away, to keep you away, to keep you away)

[Chorus]
Don't hold my hand, don't hold my hand
Don't be my man, don't be my man
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand

Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Daddi Lyrics

Cherry Glazerr – Daddi Lyrics

[Verse 1]
Where should I go daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay with you?
Who should I fuck daddi?
Is it you?
Is it you?
Is it you?
Where should I go daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay with you?

[Pre-Chorus]
Who should I fuck daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay to play?

Daddi? Daddi? Daddi?

[Chorus]
Don't hold my hand, don't hold my hand
Don't be my man, don't be my man
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand

[Verse 2]
What should I cook daddi?
What should I say?
What should I do?
Is it okay with you?
Who should I suck daddi?
Who should I play?
Where should I go?
Is it okay with you?

[Pre-Chorus]
Who should I fuck daddi?
What should I say?
Where should I go?
Is it okay to play?

Daddi? Daddi? Daddi?

[Chorus]
Don't hold my hand, don't hold my hand
Don't be my man, don't be my man
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand

[Verse 3]
Smoking makes me taste like metal
Smoking makes me taste like metal
To keep you away
Smoking makes me taste like metal (to keep you away, to keep you away)
Smoking makes me taste like metal
To keep you away
Smoking makes me taste like metal (to keep you away, to keep you away, to keep you away)

[Chorus]
Don't hold my hand, don't hold my hand
Don't be my man, don't be my man
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand
Don't hold my ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-hand