Co ni mire rium, O hoireann o
Co ni mire rium, hu hoireann o
Co ni mire rium

Co ni sugradh, co ni cinnealtas, o hoireann o

Co ni a, mur dian na gillean a, o hoireann o

Latha dhomh 's mi falbh 'sna fireachan, o hoireann o

Thachair orm a' ghruagach chinnealta, o hoireann o

Theann mi null is fhuair mi bruidhinn dhi, o hoireann o

's dh'fhoighneachd mi gu de bu chinneadh dhi, o hoireann o

Thuirt I riumsa "Tha bann - Siosalach" o hoireann o

Who will flirt with me?

Who will flirt with me? Who will be nice to me?
Who will, unless the young men will

One day I took into the mountains

I came across a nice young lass

I went over and got her to talk with me

And I asked her what her name was

She said "I'm a Chisholm"
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Co Ni Mire Rium Lyrics

Capercaillie – Co Ni Mire Rium Lyrics