Saram ee dwae goh dohhaeng bok hahn nah geuh
Oh ddoh joh geuh mah hahn soh won ee lah doh
Geuh dae ae gae gee hwae leuljool lae yo My dream

Jji jyoh jyoh et neun chong bah ji wah
Sam sae hahn geuh dae ae noon beht doh
Hahng sahng ji kyuh joo gohship oht soh
Oon myung choh lohm bimil lohhaet soh
Soh joong hahn nah ae moh deun goh sihn
Nae ja shin ee ji kyuh jyoh yah hae
Geuh goh saebyug eulddwe oh nohm goh
Oh steppin' steppin' babe

Moo ee me hahn geuh yok shim deul doh
Ahl soo op neun geuh haeng dong gga ji
Just, I fall in love with you
Moh doo bah dah jool ggae

Geuh dae wah nah sah ee ooh lee doohl sah ee
Sarang eul cha jeul soo ohp neun goh lah myun
Ee nohl beun sae sahng ae oh neuh goh sae doh
Sarang eun jon jae ha ji ahn eun gohl My dream

Hae oh ji myun ee mi ohp ja nah
Geuh nyang hahm ggae et goh ship eun gohl
Boy, I fall in love with you
Ee lohn nahljahb ah jyoh

Dahl lee neun goh tong ae gil eul gohl oh gah
Geuh dae wah nae gah taek hahn ee gil wee ae geuh
Oh ddohn ahl soo ohp neun yae gahm sohg ae soh
Saranghahl soo et gae mi deum eul jyoh My dream
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Valenti Lyrics

Boa – Valenti Lyrics