Nege marhe jursu obni
Mannamui uimiga mwonji
We to sarange pajinunji
Naui mamui han bubunur
Ani ne maumui jonbur
Gu modun gor non gajyogaji

Gure gunar gute gu jangso
Choumuro nor mannagikajiui nardurun
Ijen sengagi naji anhur jongdojyo
Shiganun momchuoborigo
Nobaken nugudo boji anha

I wanna believe in the power of love baby
Nichur bichuo jugir bare
Naui phumaneso thojir go gathun naui maume
Sumgyon ne sarang jakuman khojyogar pun
Onjekajina gidarirke naui du sonuro
Jabgo shipho na nukigo shipho
Sarangiran mabobur gidarir koyaaa...

Ije guman garuchyo jwo
Manngago to heojigo
Ibyorui nunmur hullinun gor
Weroumui uimin mwonji
Ani ibyori mwonjido
Morunun che banbogur hajyo
Unmyongi sarangi idamyon
Midulleyo tokathi
Banbogdoen nardure
Ijen annyongur heyagejyo
Gakai dagaga sondahur gorie
Soso na ije nor nukigo

I wanna believe in the power of love baby
Nege yongirur jugir bare
Naui maumsoge darana borir duthan naege
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe
Himdurgeji na marhar su isso
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...

Gure gunar gute gu jangso
Choumuro nor mannagikajiui nardurun
Ijen sengagi naji anhur jongdojyo
Shiganun momchuoborigo
Nobaken nugudo boiji anha

I wanna believe in the power of love baby
Nichur bichuo jugir bare
Naui phumaneso thojir go gathun naui maume
Sumgyon ne sarang jakuman khojyogar pun
Onjekajina gidarirke naui du sonuro
Jabgo shipho na nukigo shipho
Sarangiran mabobur gidarir koyaaa...

I wanna believe in the power of love baby
Nege yongirur jugir bare
Naui maumsoge darana borir duthan naege
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe
Himdurgeji na marhar su isso
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...

I wanna believe in the power of love baby
Nege yongirur jugir bare
Naui maumsoge darana borir duthan naege
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe
Himdurgeji na marhar su isso
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

P.O.L (Power Of Love) Lyrics

BoA – P.O.L (Power Of Love) Lyrics

Nege marhe jursu obni
Mannamui uimiga mwonji
We to sarange pajinunji
Naui mamui han bubunur
Ani ne maumui jonbur
Gu modun gor non gajyogaji

Gure gunar gute gu jangso
Choumuro nor mannagikajiui nardurun
Ijen sengagi naji anhur jongdojyo
Shiganun momchuoborigo
Nobaken nugudo boji anha

I wanna believe in the power of love baby
Nichur bichuo jugir bare
Naui phumaneso thojir go gathun naui maume
Sumgyon ne sarang jakuman khojyogar pun
Onjekajina gidarirke naui du sonuro
Jabgo shipho na nukigo shipho
Sarangiran mabobur gidarir koyaaa...

Ije guman garuchyo jwo
Manngago to heojigo
Ibyorui nunmur hullinun gor
Weroumui uimin mwonji
Ani ibyori mwonjido
Morunun che banbogur hajyo
Unmyongi sarangi idamyon
Midulleyo tokathi
Banbogdoen nardure
Ijen annyongur heyagejyo
Gakai dagaga sondahur gorie
Soso na ije nor nukigo

I wanna believe in the power of love baby
Nege yongirur jugir bare
Naui maumsoge darana borir duthan naege
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe
Himdurgeji na marhar su isso
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...

Gure gunar gute gu jangso
Choumuro nor mannagikajiui nardurun
Ijen sengagi naji anhur jongdojyo
Shiganun momchuoborigo
Nobaken nugudo boiji anha

I wanna believe in the power of love baby
Nichur bichuo jugir bare
Naui phumaneso thojir go gathun naui maume
Sumgyon ne sarang jakuman khojyogar pun
Onjekajina gidarirke naui du sonuro
Jabgo shipho na nukigo shipho
Sarangiran mabobur gidarir koyaaa...

I wanna believe in the power of love baby
Nege yongirur jugir bare
Naui maumsoge darana borir duthan naege
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe
Himdurgeji na marhar su isso
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...

I wanna believe in the power of love baby
Nege yongirur jugir bare
Naui maumsoge darana borir duthan naege
No tonagan dwigu bin jari cheu ginun nomu hojonhe
Himdurgeji na marhar su isso
Do nugi jone gobeghar koya
Sarangiran nabobur nan midur koyaaa...