Sigarilyo apunchupaw may chicharon manggang hilaw achit bichit bigu ampaw kusut balut kuba

Lugaw ako baga ikuz samas ako prituz akol ako sige suksuk ako gilid, igwa ako mo-ot pang

Iwang sa
Lobot pag dai ko na singot pasingoti ang
Kamot.
Duman sa may samo may gadan na kino
Habong ipalubong ta pikit ang saro!
Ang sabi kang padi dai mag hiribi
Ayan si Corazon warak wak ang kalson.
May saditon na lawa nag sakat sa langka
Nahulog sa daga tigaya! Tigaya!.
Saro, duwa, tulo, Pulvoron! Pulvoron!
Kadara kang hapon nahali sa Hongkong binanga! Binanga duwang may kabanga!
Apat, lima, anum, may bayong may bayong na hali sa Hongkong linugom! Linugom! Na dagit si

Agom! (Pit).
Pito, walong siyang nahiling ni William
Duwang Pulvoron kinua kang bayong nadagit si hapon ginapo kang botong duwang botong tumi

Nama sa bayong
Sampulo! Namaalan ni molo saiyang boto igwa pang tulo!.
Unce, Doce napapundo ni Jose ribok
Sa kalye sa Camarines Norte
Duwang kamote tuminama ki Jose
Na tigbak si Jose nilubong sa kalye!
Boto ni ama mo pano ki kologo
Mais what? Mais, Boto ni ama mo nag ligid-ligid sa abo! Palayo! Palayo!
Dai ka mag mundo lola yaon digdi ang musica, Kan si lolo may boses pa na itunukdo niya

Samuya!.
Ako sadit pa sadit ka pa man nag karawat kita ning kudot kudotan kinudot mo ako kinudot ta

Ka man ang simbag mo sako luhay luhaya man!
Duman sa magapo may birilog na udo sisay ang nag pakro si si luwa na paslo nailing ta kasi

Nag udo ki plastic may dara dara kang istek dai ka mag utek.
Lipak, Sinapak, Sinapuyong, Nilatak ang lapit mong lusbak dae pa tatak.
Eugene Yugi na mahilig sa ummmmmm
Saro, duwa, tulo naka tago na kamo ta si Jetro Sirano may iiodo saindo lapa, muta!

Dakulaon na langka sa irarrum kang daga ocho ang laba pero lapa ang kabanga! Nonononon

Gwapohon gwapohon pig nag lihi sa bihon garu ka na karton! Barkada ko iyan na pig sasabi mo

Saro iyan ki Sison Galbo na dakula ang payu! Payo!.
Paduman na kami ngunyan sa ibong!
Ta mahanap kami duman ibayong!
Ang driver ming iniiyo si Badong!
Si Gi Ogaring na inom ki bulong!
So bolong So bolong nanakaka libong!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Bicol Rap Lyrics

Bicolano – Bicol Rap Lyrics

More Bicolano lyrics