Bayasibuza senze njani kona nakona sangena,ne-stage sasi-burn(a)|
For ubhala ingoma ndibeke pen yam phantsi then ndisebenzise iqondo|
Nina soloko ndiphambili efront nizibiza itraiker but never nadlala iSoccer|
Khandini yekeni ndihambe step by step njengo velaphi mjongeni|
Coz impumelelo iseshukushukuma|
Xa sendingena kwi Whack cat njengo mngquba ziyaphaphatheka|
I'm always high kule game ngathi ngumrapper otshayi gaja|
Xa ungakwazi udlala ngama ngama kum ungumkanja|
Kundala ndisiza ndirhuzuka sendide ndaphuma ipandla, khanindiyekeni nam ndivuse elam ibandla|
Kum ni-easy njenge Life orientation nxa sowuthetha vele utshitshe subject|
Inoba ndibhalela phezu kweketile ngoba lines zam whack cats ziyazibilisa|
Wena uthi ndi whack uringa amasibmba»»»»

Ayina chorus.... Mr producer ayina chorus... Bendiphelelwe zi-lines chorus andilibhalanga.... Only bars

Akho sidingo soba ndipheke undiyeke nditye amathambo eqondo nxa sendidlala nge lines ndidlala nge flows, joe I'm sick lyk that|
Indaba ndiyeza so nxa sendingenile, indlebe zakho vele ndizikhuphe rus|
"Ndim ijengele ndim ijengele"
Yha check its been a long time coming|
Kundala ndinibukele ndimoshana nalomculo now its my time|
Ndiphethe umkatakata ndidubula zonke ebekundala zitakataka|
Ndim intsinda bandala ndikukhupha amazinyo ase-front nge punch, xa sendikhupha punch lines|
Ndibhala lines ezihlabekisayo ngathi ndibhala nge 3star|
Soze ndizibasele kule game ndithi I'm the best cat|
Mara xa sendingenile apho ndingene khona njengo sipho makhabane, idonga zejerikho ziyandilika
"Indonga zejerikho ziyandilikaaaaaa"

Yha hahahaha Kzn... This beat is from Kzn... Yha what a dope beat.. Salute mr virus... Its a dope beat, only bars bendiphelelwe zi-lines so chorus andilibhalanga|

Go to facebook search "Lifa Avee Mlamla" I'm out... Mr virus
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Only Bars Lyrics

Avee – Only Bars Lyrics

More Avee lyrics