Hej, w Dzieс Narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego:
Wesoіo њpiewajmy,
Chwaік Bogu dajmy.
Hej kolкda! Kolкda!

Panna porodziіa niebieskie Dzieci№tko,
W їіobie poіoїyіa maіe Pachol№tko.
Pasterze њpiewaj№,
Na multankach graj№.
Hej kolкda! Kolкda!

Skoro pastuszkowie o tym usіyszeli,
Zaraz do Betlejem czem prкdzej bieїeli.
Witaj№c Dzieci№tko,
Maіe Pachol№tko.
Hej kolкda! Kolкda!

Kuba nieboraczek nierychіo przybieїaі,
њpieszno bardzo byіo, wszystkiego odbieїaі.
Panu nie miaі co daж,
Kazali mu њpiewaж.
Hej kolкda! Kolкda!

Dobyі tak wdziкcznego gіosu baraniego,
їe siк Jуzef stary przestraszyі od niego,
Juї uciekaж myњli,
Ale drudzy przyszli.
Hej kolкda! Kolкda!

Mуwi mu Staruszek: nie њpiewaj tak piкknie,
Bo siк gіosu twego Dzieci№tko przelкknie,
Lepiej Mu zagrajcie,
Panu chwaік dajcie.
Hej kolкda! Kolкda!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Hej W Dzieñ Narodzenia Lyrics

Anna Maria Jopek РHej W Dzie̱ Narodzenia Lyrics