Y+ diОn diОn tтng de gОn juй
Ji shаng y+ diОn wТ duм nР de s+ niаn
Chйng nuт bъ suаn tаi yбo yuОn
Yбo yuОn zhР shиng y+ shщn jin

Y+ bщ bщ kаo jмn zhmng diОn
Zаi chа y+ bщ wТ men tа shаng yТng yuОn
HuОng yбn rаng rйn tаi tбo zuм
Tбo zuм zаi nР gi de shм jiи

WТ bщ xiОng bъ yuаn bъ qщ chйng rиn wТ de zhн zhuу
Pа bщ zh+ bщ juй wъ fО rn zhщ yОn lиi bщ liъ
Shм аi shng hаi le bР cР de zм yуyou
NР bъ kаn bщ t+ng bщ shum wиi shйn me yаo lн ki wТ
WТ bщ kk bъ xiаo zhР shиng xiа chйn mт
Dаi zhe wТ de jio аo go fi yuОn zТyou

Y+ diОn diОn tтng de gОn juй
Ji shаng y+ diОn wТ duм nР de s+ niаn
Chйng nuт bъ suаn tаi yбo yuОn
Yбo yuОn zhР shиng y+ shщn jin
...
WТ bщ xiОng bъ yuаn bъ qщ chйng rиn wТ de zhн zhuу
Pа bщ zh+ bщ juй wъ fО rn zhщ yОn lиi bщ liъ
Shм аi shng hаi le bР cР de zм yуyou
NР bъ kаn bщ t+ng bщ shum wиi shйn me yаo lн ki wТ
WТ bщ kk bъ xiаo zhР shиng xiа chйn mт
Dаi zhe wТ de jio аo go fi yuОn zТyou
...
JРn wт guo de shung shТyou
Ymng bаo guo de wn rуyou
SuТ yТyou de duм cuт
Gn zhe jiОo bщ nР y+ dмng dаi zТyou

WТ bщ xiОng bъ yuаn bъ qщ chйng rиn wТ de zhн zhuу
Pа bщ zh+ bщ juй wъ fО rn zhщ yОn lиi bщ liъ
Shм аi shng hаi le bР cР de zм yуyou
NР bъ kаn bщ t+ng bщ shum wиi shйn me yаo lн ki wТ
WТ bщ kk bъ xiаo zhР shиng xiа chйn mт
Dаi zhe wТ de jio аo go fi yuОn zТyou
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Bu Tong Lyrics

Angela Zhang – Bu Tong Lyrics