Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andy zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andee zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
Ensy in ana hatmana regooik
Baad ma alby tafaash shemooik
Ensy in ana hatmana regooik
Baad ma alby tafaash shemooik
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andee zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Mesh Hadaaf Lyrics

Amr Diab – Mesh Hadaaf Lyrics

Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andy zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andee zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
El ayam elana eshtaha wayaki enset-ha.
Ayam adid, laa krihtaha, walaa habit-ha
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Es-hy we men ahlamik fooky,
Baadik mosh hay ragaa shooky
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
El ahlaam el et-hayaalee ma-akee la-et-ha
Kanit agmaal hagaa fomry itmanitha
Ensy in ana hatmana regooik
Baad ma alby tafaash shemooik
Ensy in ana hatmana regooik
Baad ma alby tafaash shemooik
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Ana mosh hadaaf tanny osadik
Ana mosh hargaa bos waria
Orbik andee zay baadik,
Yany khalas mosh faraa ma-aya
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee
Tiftikrini, aou tinsini,
Maba-ash feekee shei yegreenee