Sцz: Seviю Benimle
Mьzik: Ozan Зolakoрlu
Vokal: Sertab Erener, Tarkan
Зэkar ateюten elbiseni
Bir tek зэplaklэрэnkalsэn
Ateюten de sэcak
Ay odada юimdi
Ay yatakta
Ay iзindeyken daha зэplak gцrьnьyorsun
Kendini ver bana
Nasэl da bьyьare bedenin gecenin iзinde
Sen sen deрilsin artэk
Hadi konuю benimle
Utanmak istiyorsun sцzlerimden
Seviю benimle, savaю benimle
Karэюalэm birbirimize
Hiз nokta koyma geceye
Dur yok, durak yok
Bu son gece, цlьm yakэn
Konuю benimle, seviю benimle
Sэnэrsэz ol, yasaksэz ol
Seviю benimle, savaю benimle
Bir yэlan kadar soрuk ve kэvrak
Bir yalan kadar зekici ve ьrkьtьcь olmalэsэn
Sen sen deрilsin artэk
Ben de yokum
Seviю benimle, konuю benimle
Yalnэzca aюk ve gece
Цlьm bir adэm цtede
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sevi Lyrics

Tarkan – Sevi Lyrics