P!nkThe Monky Song(Remix)

Im a monkey in a tree..Ooh ahh ooh ahh ahh... Im a swingin in a fancy ooh ahh ooh ahh ahh... Chorus: G-T-Y-T thats my monkey name I monkey in mah house I monkey in ma skool I monkey every-every where!!! OOH EEE OOO AHH AHH...Im a monkey swinging machine. OOOOOOOO EEEEEEEEE OOOOOOOO AAAAAAAAA AAAAAAAAA!!!
Lyricsfreak.com © 2016