Hladno PivoCirkus

CIRKUS Tigar kroz obru , da Slon je na slonu, da Pas je na konju, da Šamara akrobat Lav plete mre~u, da A deva pleše, da Glasno u~ivaju Debela dje ica I svi se smiju, da Jedu i piju, da Završna to ka je Tu a majmuna Mjesto da slonovi slonaju Mjesto da lavovi lavaju Mjesto da foke se fukaju Mjesto da deve se devaju Mjesto da mace se macaju Mjesto da lavovi lavaju U kavezu spavaju Tigar kroz obru , da Slon je na slonu, da Pas je na konju, da I opet akrobat I ma ke laju, da Miševi r~u, da Krave zavijaju Odli na predstava!? Mjesto da slonovi…..
Lyricsfreak.com © 2016