Hladno PivoCirkus

Cirkus Tigar kroz obru , da Slon je na slonu, da Pas je na konju, da Š amara akrobat Lav plete mre~you, da A deva pleš e, da Glasno u~ivaju Debela dje Ica I svi se smiju, da Jedu I piju, da Završ na to Ka je Tu A majmuna Mjesto da slonovi slonaju Mjesto da lavovi lavaju Mjesto da foke se fukaju Mjesto da deve se devaju Mjesto da mace se macaju Mjesto da lavovi lavaju You kavezu spavaju Tigar kroz obru , da Slon je na slonu, da Pas je na konju, da I opet akrobat I ma Ke laju, da Miš evi r~you, da Krave zavijaju Odli Na predstava!? Mjesto da slonovi.....
Lyricsfreak.com © 2018