Lea SalongaTagumpay Nating Lahat

(gary granada) Ako'y anak ng lupang hinirang Kung saan matatagpuan Ang timyas ng perlas ng silangan Nagniningning sa buong kapuluan Taglay ko ang hiwaga ng silangan At saan mang bayan o lungsod Maging timog, hilaga at kanluran Ang pilipino ay namumukod Refrain: Sama-sama nating abutin Pinakamatayog na bituin At ang aking tagumpay Tagumpay ng aking lahi Tagumpay ng aking lipi Ang tanging minimithi at hinahangad Hangad ko'y tagumpay nating lahat Ako ay may isang munting pangarap Sa aking dakilang lupain At sa sama-sama nating pagsisikap Sama-sama ring mararating Ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan Dito isang araw, isang kapuluan Sama-sama nating abutin Pinakamatayog na bituin At ang aking tagumpay Tagumpay ng aking lahi Tagumpay ng aking lipi Ang tanging minimithi at hinahangad Hangad ko'y tagumpay nating lahat Hangad ko'y tagumpay nating lahat
Lyricsfreak.com © 2018