Hey... oooh...
Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay
Were laid spread out before me as her body once did.
All five horizons revolved around her soul
As the earth to the sun
Now the air I tasted and breathed has taken a turn

Ooh, and all I taught her was everything
Ooh, I know she gave me all that she wore
And now my bitter hands chafe beneath the clouds
Of what was everything.
Oh, the pictures have all been washed in black, tattooed everything...

I take a walk outside
I'm surrounded by some kids at play
I can feel their laughter, so why do I sear?
Oh, and twisted thoughts that spin round my head
I'm spinning, oh, I'm spinning
How quick the sun can drop away

And now my bitter hands cradle broken glass
Of what was everything?
All the pictures have all been washed in black, tattooed everything...

All the love gone bad turned my world to black
Tattooed all I see, all that I am, all I'll be... yeah...
Uh huh... uh huh... ooh...

I know someday you'll have a beautiful life,
I know you'll be a sun in somebody else's sky, but why
Why, why can't it be, why can't it be mine

Aah... uuh..

Too doo doo too, too doo doo [many times until fade]
Mail  |  Print  |  Vote

Black Lyrics

translated from English to Netherlands

Pearl Jam – Black Lyrics

Translation in progress. Please wait...

Hey... oooh...
Bladen van lege doek, ongerepte bladen van klei
Werden gelegd verspreiding die voor mij als haar lichaam ooit deed.
Alle vijf horizon draaide rond haar ziel
Als de aarde tot de zon
Nu heeft de lucht ik geproefd en ademde een wending genomen

Ooh, en alles wat ik leerde haar was alles
Ooh, weet ik dat ze gaf me die alles wat ze droeg
En nu mijn bitter handen schuren onder de wolken
Van wat alles was.
Oh, de foto's hebben allemaal zijn gewassen in zwart, getatoeëerd alles...

Ik maak een wandeling buiten
Ik ben omringd door sommige kinderen in het spel
Ik kan voelen hun gelach, dus waarom ik sear?
Oh, en verdraaide gedachten dat draai rond mijn hoofd
Ik ben spinnen, oh, ik ben spinnen
Hoe snel de zon weg kunt neerzetten

En nu mijn bitter handen wieg gebroken glas
Van wat alles was?
Al de foto's hebben alle gereinigd in zwart, getatoeëerd alles...

Al de liefde gone bad draaide mijn wereld naar zwart
Getatoeëerd alles wat die ik zie, alles wat ik ben, al zal ik... Ja...
Uh huh... uh huh... ooh...

Ik weet dat ooit heb je een mooi leven,
Ik weet dat je zult een zon in iemand anders de hemel, maar waarom
Waarom, waarom niet het zijn, waarom kan niet het be mine

Aah... uuh...

Ook doo doo ook te doo doo [vele malen tot vervagen]