"הנני מביא את המבול מים על הארץ.....
לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים.....
כל אשר בארץ יגוע,ומחיתי את היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה..."

May the lord eternal save his troubled child
As he passes through rain and storm
Behind the walls of this hallowed ark of wood
Our holey prophets found a revelation, which they have understood
Onto the lands of fearful heaven comes a flood erasing all
Landing as if a ruthless bird of prey to crush all human souls

The lightning colors the sky with flames of light
Hell shines above us and the fires bright
Erasing the works of the common man, all we hold dear is set alight

"ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה...
וארובות השמיים נפתחו....
וימי המבול היו על הארץ..."

Shattered glass reflects this shattered world barren is the landscape here
Thunder roars as a lion caged, heat that comes like waves of fear
Oceans rise and rage as we watch the world powers fall
Redeeming their sinful ways with their souls
May the truth fill their hearts, let them see the light, when they embrace their gods

"והנה חרבו פני האדמה.....
שופך דם האדם ואדם דמו ישפך..."

Seas cover the works of timeless art
That once brought joy to human hearts
In halls of infamy this day shall live
Like the burning of rome and betrayal of Eve
Like the fire raised at the witches' stakes

Return all earthly possessions
As ashes you return to earth, child of God, to face the divine lord who sits upon the throne - eyes sad
Go in peace and thy faith
Evolve thy self and lose all hate
So a heaven you may create

In this world of sorrowful ways
None shall live to see the light of day
Some may survive to tell this tale
If their belief shall conquer this gale
Damnation is the punishment bestowed
El Norra Alila the vengeful God
Mail  |  Print  |  Vote

Mabool (The Flood) Lyrics

Orphaned Land – Mabool (The Flood) Lyrics