Cymraeg (Welsh)

[Verse 1]
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi
Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri
Ei gwrol ryfelwr, gwlad garwyr tra mad
Tros ryddid collasant eu gwaed.

[Chorus]
Gwlad Gwlad,
Pleidiol wyf i'm gwlad,
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau
O bydded i'r hen iaith barhau

[Verse 2]
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

[Chorus]

[Verse 3]
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymru mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

[Chorus]

English

[Verse 1]
The land of my fathers is dear to me,
A land of poets and minstrels, famed men.
Her brave warriors, patriots much blessed,
It was for freedom that they lost their blood.

[Chorus]
Our nation! Our nation!,
I pledge to my nation.
So long as the sea is a wall to this fair beautiful land,
May the ancient language remain.

[Verse 2]
Old mountainous Wales, the paradise of the poet,
Every valley, every cliff, to my eye so beautiful,
Through a patriotic feeling, so charming the whisper,
Of her streams, and rivers, to me.

[Chorus]

[Verse 3]
If the despot holds my land under their foot,
The old language of Wales is more alive than ever,
Her muse won't be restrained by the horrible hand of treachery,
nor will the euphonious harp of our land.

[Chorus]
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Wales Anthem Text Lyrics

National Anthem – Wales Anthem Text Lyrics