[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska]

Jak przed skazaniem
Powiesz mi jutro
Wiele mocnych s³ów
Wiem
Jutro znów przyjdzie
Twój smak zapomnieæ
Wiem
Przychodzisz co noc
Bior¹c swój kawa³ek mnie
Umrzeæ nie mogê
¿yæ tak tak¿e nie

Wci¹¿ rozbudzane serce
Wypaliæ siê nie da
Ustaje we mnie
I w nocy zaczyna biæ
Budzisz mnie ¿alem
Usypiasz bólem
I mówisz podejdŸ
I mówisz odejdŸ
Budzisz mnie ¿arem
Usypiasz bólem
By mówiæ odejdŸ
Miêliœmy jutra szukaæ
Jesteœmy wczoraj
Wspomnienia budzone
Do ¿ycia jak ja
Wiem
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Meren Re Lyrics

Moonlight – Meren Re Lyrics