Chanson d'amour, ra da da da da, play encore. Here in my heart, ra da da da da, more and more. Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore. Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour. Ra da da da da Ra da da da da Chanson d'amour, ra da da da da, je t'adore. Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d'amour. Every time I hear Chanson, chanson, d'amour.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Chanson D' Amour Lyrics