Elektrospiro kontra Zanzara
Elektrospiro kontra Zanzara
Ta walka jest stara jak њwiat
Ta walka jest jak њwiat stara

Elektrospiro jest krуlem dnia
Zanzara pani№ nocy
On bіyszczy њwiatіem њwiatіem sіoсca
Ona gwiazdami siк zіoci

Elektrospiro pкdzi jak wiatr
Zanzara mknie jak strzaіa
Powietrze z przeraїenia drїy
I dudni ziemia caіa

Sіoсce razem z ksiкїycem
Stoi stoi w zenicie
Patrzy na walkк nocy i dnia
Elektrospiro kontra zanzara

W powietrzu њwiszcz№ miecze
Zanzara prкїy ciaіo
Musi zwyciкїyж aby noc
Na ziemi wiecznie trwaіa

Konie kopyta wzniosіy wysoko
Zwarіy siк z dzikim rїeniem
Mkn№ coraz wyїej wyїej wyїej
S№ juї zaledwie cieniem

Spadaja konie jak meteory
I ziemia siк rozwiera
W tej walce nigdy nie ma zwyciкzcy
Zanzara noc rozpoњciera

Elektrospiro kontra Zanzara
Elektrospiro kontra Zanzara
Ta walka jest stara jak њwiat
Ta walka jest jak њwiat stara
Mail  |  Print  |  Vote

Elektrospiro Kontra Zanzara Lyrics

Maanam – Elektrospiro Kontra Zanzara Lyrics