Ani ha esh
Ve gam ha maim
Ani ha yam
Ve ha shamaim

Ve lo satan
Ki rak malach
Yoter mikol ani shelach

Ani hayom
Ani etmol
Ani adom
Ve gam kahol
Ani katan
Ani gadol
Bishvilech eten hakol

Evne lach tira
Akim migdalim
Ekach otach gavoa le toch ha ananim
Ashir lach shirim
Echtov michtavim
Ve ta'amini li, perach
Nihiye meusharim

[Chorus:]
Ani ohev otach
Ani ohev otach kol kach
Ani ohev otach
Ani ohev... Kol kach!

Ani tzoheck
Ani boche
Ani motze
Ve lo motze
I'm yotza o lo yotze

Hutz mi mech
An lo rotze!

Ani ekdach
Ve gam totach
Ani itach
Ver rak itach
Ve I'm achshav
o achar-kach

Ani hachi ohev otach!

Evne lach tira
Akim migdalim
Ekach otach gavoa le toch ha ananim
Ashir lach shirim
Echtov michtavim
Ve ta'amini li, perach
Nihiye meusharim

Ani ohev otach
Ani ohev otach kol kach
Ani ohev otach
Ani ohev... Kol kach!

Evne lach tira
Akim migdalim
Ekach otach gavoa le toch ha ananim
Ashir lach shirim
Echtov michtavim
Ve ta'amini li, perach
Nihiye meusharim

Ani ohev otach
Ani ohev otach kol kach
Ani ohev otach
Ani ohev... Kol kach! (x3)
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ani Ohev Otach Lyrics

Hi-Five – Ani Ohev Otach Lyrics