Od grzechu gorsza jest samotnoњж
Oko Boga pod brudnym makijaїem
W ciebie wpatrzone przed obcych bуstw oіtarzem
Kolejny raz przepastna noc wyrywa Ciк na prуbк siі
Kolejny raz przegrywasz z ni№
Lecz wierzysz wci№ї jakimњ jednym cudownym tchnieniem
Na powrуt staniesz siк boskim stworzeniem

Czy juї nie jest za pуџno?
Czy juї nie jest za pуџno?
Dawnych miіoњci wyschniкte oceany
Czy juї nie jest za pуџno?
Nie jest za pуџno...
Nie jest za pуџno...
Њcieїki sumienia њniegiem usypane.
Czy juї nie jest za pуџno?

A ty pіyс pіyс
Do brzegu pіyс ostatkiem siі
Twoja samotnoњж gorsza jest niї grzech
Wiкc grzeszysz by zabiж przed twoj№ samotnoњci№ lкk
You got a feel me up...
Od grzechu gorsza jest samotnoњж
You got a feel me up...
Samotnoњж gorsza jest niї grzech
Od grzechu gorsza jest samotnoњж
You got a feel me up...
Samotnoњж gorsza jest niї grzech.
Od grzechu gorsza jest samotnoњж
You got a feel me up...
Samotnoњж gorsza jest niї grzech
Od grzechu gorsza jest samotnoњж
Gorsza niї grzech.
Gorsza niї grzech.
Gorsza niї grzech.
You gotta feel me up...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Egoiœci Lyrics

Edyta Bartosiewicz – EgoiÅ“ci Lyrics