Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'.
Please get out of the new one
If you can't lend your hand
For the times they are a-changin'.

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

The Times They Are A-Changin' Lyrics

translated from English to Netherlands

Bob Dylan – The Times They Are A-Changin' Lyrics

Translation in progress. Please wait...

Komen verzamelen ' ronde mensen
Waar u zwerven
En toegeven dat de wateren
Rond u gegroeid
En het aanvaarden, dat binnenkort
U zult worden doorweekt tot op het bot
Als u uw tijd
Is de moeite waard savin'
Vervolgens beginnen kun je beter swimmin'
Of u zal zinken als een steen
For the times zijn ze een-changin'.

Kom schrijvers en critici
Die prophesize met de pen
En houd uw ogen brede
De kans zal niet komen weer
En spreken niet te vroeg
Voor de nog steeds in spin van het wiel
En er is geen tellin' die
Dat het wordt namin'
Voor de verliezer nu
Later zal worden om te winnen
For the times zijn ze een-changin'.

Senatoren, congresleden komen
Gelieve de roep in acht nemen
In de deuropening staan niet
Niet blokkeren van de hal
Want hij die krijgt pijn
Zal hij die is vastgelopen
Er is een strijd buiten
En het is ragin'
Het zal spoedig het schudden van uw windows
En uw muren rammelaar
For the times zijn ze een-changin'.

Komen van moeders en vaders
Door het gehele land
En niet bekritiseren
Wat u niet begrijpen
Uw zonen en uw dochters
Buiten uw opdracht
Uw oude weg is
Snel agin'
Neem uit van de nieuwe
Als u uw hand niet kan lenen
For the times zijn ze een-changin'.

De lijn is het
De vloek die is het gegoten
De trage nu
Zal later worden snel
Als de huidige nu
Later zal worden verleden
De volgorde is
Snel fadin'
En de eerste die nu
Zal later worden laatste
For the times zijn ze een-changin'.