Wychowaіeњ siк
Nagi I bosy
Na dworze, na mrozie, na wozie

Miaіeњ szczкњcie
Їe rosіeњ jak drzewo
Pod niebo, pod niebo, pod niebo.

Mуwili, їe masz twardy іeb jak stal
Їe bкdziesz chlub№
Naszych przyszіych lat

Ucz siк, ucz siк
Swoich wielkich rуl
Tucz siк, tucz siк
T№ iloњci№ sіуw
Skup siк, skup siк,
Bкdziesz їyі jak krуl

Wiкcej, wiкcej
Tyle jeszcze masz
Chкtnie, chкtniej
Bo ucieka czas
Prкdzej, prкdzej
Bo wyprzedza ciк

Przeczytaіeњ to
W jakiejњ gazecie
їe trzeba, їe moїna, gdy chce siк

Pomyњlaіeњ
Їe mуgіbyњ sprуbowaж
Studiowaж, studiowaж, studiowaж

Mуwili, їe masz twardy іeb jak stal
Їe bкdziesz chlub№
Naszych przyszіych lat

Ucz siк, ucz siк
Swoich wielkich rуl
Tucz siк, tucz siк
T№ iloњci№ sіуw
Skup siк, skup siк,
Bкdziesz їyі jak krуl

Wiкcej, wiкcej
Tyle jeszcze masz
Chкtnie, chкtniej
Bo ucieka czas
Prкdzej, prкdzej
Bo wyprzedza ciк

W maіym palcu miaіeњ
Wszystkie reguіy
Lektury, broszury, struktury

Zobaczyіeњ њwiat
Zupeіnie nowy
Kolorowy

A gdy wrуciіeњ pod rodzinny pіot
W gіowie zostaіo tylko H2o.

Ucz siк, ucz siк
Swoich wielkich rуl
Tucz siк, tucz siк
T№ iloњci№ sіуw
Skup siк, skup siк,
Bкdziesz їyі jak krуl

Wiкcej, wiкcej
Tyle jeszcze masz
Chкtnie, chкtniej
Bo ucieka czas
Prкdzej, prкdzej
Bo wyprzedza ciк

Ucz siк, ucz siк
Swoich wielkich rуl
Tucz siк, tucz siк
T№ iloњci№ sіуw
Skup siк, skup siк,
Bкdziesz їyі jak krуl

Wiкcej, wiкcej
Tyle jeszcze masz
Chкtnie, chкtniej
Bo ucieka czas
Prкdzej, prкdzej
Bo wyprzedza ciк
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ucz Siê Ucz Lyrics

Bajm РUcz Si̻ Ucz Lyrics