Maюais pыkeliais krinta snaigлs рviesulлliai debesш
Ir skraido paukриiai link dausш tylu jau meilлs giesmлs baigлs
Lai krykрtauja toli nuo mыs pamirрж darganas ir lietш
Pavydюiu paukриiams б namus jie grбр pavasarб saulлtа

Kokia baugi rimtis aplinkui kai viskas tuриia ir nyku
Kai negirdлti virр laukш sparnuotu mыsш giesmininkш
Drauguюi mielas bыk ramus рaltos юiemos ranka gruoblлta
Iрbaidл juos bet б namus jie grбр pavasarб saulлtа

O mes besparniai юemлs paukриiai juos pasitinkam akimis
Ir vлtra vлl nujausdami grлsmingon рiaurлn юiыrim baukриiai
Likimas piktas ir nuoюmus daюnai lyg юaislа юmogш mлto
Pavydюiu paukриiams б namus jie grбр pavasarб saulлtа

Jie lлks virрum kalnш ir upiш jie lлks gelsvais dangaus keliais
Ir vлl kaip pernai nusileis ant seno аюuolo galiыno
Ir dюiugins jaunus ir senus giesme tiek sykiш jau girdлta
Pavydюiu paukриiams б namus jie grбр pavasarб saulлtа
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Pauksciai Lyrics

Aktoriu Trio – Pauksciai Lyrics